Regulamin internetowego portalu do składania zamówień

Informacje Ogólne

 1. Internetowy portal do składania zamówień, którego Właścicielem jest :
  Firma Kamix Sp. z o.o. w Warszawie, ul Modularna 12 paw. 400,

NIP: 522-26-23-649, REGON: 017407843

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady zamawiania.
 2. Złożenie zamówienia na internetowym portalu do składania zamówień z akceptacją Regulaminu.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych internetowego portalu do składania zamówień

II. Oferta

 1. Przedmiotem zamawiania są produkty przedstawione na stronie portalu do składania zamówień.
 2. Wszystkie produkty posiadają gwarancję terminu ważności do spożycia i są produktami pełnowartościowymi.
 3. Wszystkie informacje, zawarte na stronie portalu do składania zamówień są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób i cena zamówionego może być inna podczas zamawiania niż na fakturze przy dostawie . Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów oraz cen i mogą różnić się w szczegółach.
 4. Zamieszczone na stronie internetowego portalu do składania zamówień ceny są aktualną propozycją zakupową gotową do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty
  w rozumieniu art. 61 Kodeksu cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. zmian cen producenta).
 5. Ceny artykułów, znajdujących się na stronie Internetowego portalu do składania zamówień, są podane w złotych polskich –
  w wartościach netto i brutto. Obowiązują one do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie.
 6. Prawo do składania zamówień posiadają klienci, którzy uprzednio podpisali umowę na dokonywanie zakupów przez stronę internetowego portalu do składania zamówień

III. Zamówienia i Realizacja

 1. Zamówienia złożone w godz. 8-22 są realizowane dnia następnego. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ciągu 24 godzin.
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z internetowego portalu do składania zamówień jest podpisanie umowy i przekazanie wszystkich dokumentów dotyczących prowadzonej działalności. Aby dokonać zakupów na internetowym portalu do składania zamówień, niezbędny jest „login”, który uzyskają Państwo podczas rejestracji na internetowym portalu do składania zamówień on-line. W przypadku problemów nasi przedstawiciele handlowi udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się w naszym systemie.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu.
 4. Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez system automatycznej odpowiedzi, skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie, dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego. Gdy zamówione produkty są już skompletowane konsultant wystawia fakturę VAT.
 5. Na terenie Warszawy minimalna wartość zamówienia to 900 zł brutto.
 6. Przyjęcie zamówienia nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
 8. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowego portalu do składania zamówień, po zalogowniu się na swoje konto.
 9. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe (z jakiegokolwiek powodu), na internetowym portalu do składania zamówień poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta bądź kontaktując się z Klientem telefonicznie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, na internetowym portalu do składania zamówień dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 10. KAMIX REALIZUJE DOSTAWY TYLKO DO SKLEPÓW, STACJI PALIW, BARÓW RESTAURACJI ITP. Nie realizujemy dostaw dla osób prywatnych.

IV. Formy Płatności

 1. Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:
  • gotówką przy odbiorze (Dostawcy KAMIX),
  • przelewem bankowym, jeżeli klient ma wypracowaną taką formę płatności.
 2. Klienci dokonujący zamówień za pośrednictwem internetowego portalu do składania zamówień wraz z towarem otrzymują fakturę VAT.

V. Reklamacje i Zwroty

 1. Wszystkie oferowane przez nas artykuły są produktami pełnowartościowymi, objętymi gwarancją producenta lub dystrybutora.
 2. Internetowym portal do składania zamówień nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas późniejszej sprzedaży produktów.
 3. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał uszkodzenia, stwierdzone przy dostawie, u Klienta przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, pozbawiony wad.
  W przypadku późniejszego wykrycia wady dostarczonego produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail z naszym biurem lub przedstawicielem, gdzie zostanie omówiona procedura wymiany uszkodzonego produktu.
 4. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora, nie uwzględnia się.
 5. Zwrot produktów odbywa się za pośrednictwem kierowcy dostawcy lub przedstawiciela
 6. Nie przyjmujemy zwrotów poprzez wysyłanie przesyłek do nas za pobraniem.

VI. Ochrona Danych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy Kamix Sp. z o.o. do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania za pośrednictwem przedstawiciela firmy Kamix.
 3. W każdym momencie Klient może zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Jednocześnie firma KAMIX zapewnia, że w każdej chwili prośba
  o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie, zostanie uwzględniona.

VII. Pozostałe Informacje

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Kamix nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci lub z przyczyn niezależnych od Kamix)
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.